Jauniešiem jādod iespēja piedalīties diskusijā

Reka no Ungārijas. Kā gados jauna eiropiete un jaunatnes darbiniece, es jūtos atbildīga par Eiropas nākotni. Esmu pārliecināta, ka, sniedzot jauniešiem iespēju ar savu attieksmi, zināšanām un prasmēm piedalīties lēmumu pieņemšanā, tiek veicināta mūsu demokrātijas ilgtspēja un kopīgas identitātes apziņas veidošanās. Es pievienojos kopienai mēsesamkopā.eu, lai veicinātu pilsoniskumu un piedalītos kopienā, kuras pamatā ir kopīgas vērtības un savstarpēja apņemšanās sekmēt Eiropas projektu.

Esmu apņēmusies panākt pārmaiņas, nodrošinot iespējas jauniešiem, un cenšos stiprināt saziņu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem. Mēs bieži izmantojam jau nodeldētu frāzi “jaunieši ir nākotne”, bet mums nevajadzētu aizmirst dot viņiem reālu iespēju paust viedokli un ieņemt vietu pie sarunu galda jau tagad. Patiesi ceru, ka Konference par Eiropas nākotni un Eiropas Jaunatnes gads būs solis ceļā uz to, lai jaunieši kļūtu par ilgtspējīgākas, taisnīgākas un demokrātiskākas ES virzītājspēkiem.