Arī kā ārzemniece jūtos svarīga mēsesamkopā.eu kopienas daļa.

Marianna, Eiropas jauniešu organizācijas “Stunda Eiropai” dalībniece. Kopš kļuvu par brīvprātīgo mēsesamkopā.eu kopienā, esmu varējusi piedalīties pasākumos, kuros varu ieinteresēt jauniešus Eiropas jautājumos.

Kopš kļuvu par brīvprātīgo mēsesamkopā.eu kopienā, esmu varējusi piedalīties pasākumos, kuros varu ieinteresēt jauniešus Eiropas jautājumos. Piemēram, man bija iespēja organizēt darbsemināru ar mēsesamkopā.eu un manis pārstāvēto Eiropas jauniešu organizāciju “One Hour For Europe” (“Stunda Eiropai”). Tas man palīdz sniegt jauniešiem svaigāko informāciju par ES mērķiem un aktualitātēm, prakses iespējām ES iestādēs un citiem jautājumiem. 

Darbība mēsesamkopā.eu kopienā man ir arī ļāvusi vēl ciešāk sadarboties ar Eiropas Parlamenta amatpersonām, piemēram, ar Žaumi Duku Gijotu Eiropas Parlamenta biroja Portugālē rīkotajā sanāksmē ar citiem jaunajiem Portugāles aktīvistiem un mēsesamkopā.eu brīvprātīgajiem. Tās laikā varēju paust savas domas, kā motivēt jauniešus piedalīties Eiropas vēlēšanās un kā viņos veicināt eiropeiskuma apziņu.

Darbošanās mēsesamkopā.eu ir palīdzējusi aizstāvēt man svarīgas vērtības. Esmu varējusi rīkot darbseminārus, piedalīties gadatirgos, kuros stāstīju par mūsu kopienu un tās sniegto atbalstu jauniešiem, un izklāstīt savas idejas cilvēkiem, kas spēj ietekmēt Eiropas Parlamenta darbību. Lai arī esmu cilvēks no malas, dalība šajā kopienā man sniedz sajūtu, ka esmu patiesi integrējusies.

Darbošanās mēsesamkopā.eu ir palīdzējusi aizstāvēt man svarīgas vērtības.

Marianna