The next Europe

Mani sauc Imre Janušs. Esmu dzimis 2005. gadā nelielā Ungārijas pilsētā Jāsbereņā tikai gadu pēc Ungārijas pievienošanās Eiropas Savienībai. Darbojos kopienā mēsesamkopā.eu kā jauniešu vēstnieks. Šī kopiena man sniedz iespēju darboties starptautiskā mērogā. Tā ir kopiena, kurā es varu paust savu viedokli un kurā manas domas ir svarīgas. Tā ir kopiena, kas rīkojas un gūst rezultātus.

Kā gados jaunam eiropietim man ir ļoti svarīgi aizsargāt vērtības, kas ir Eiropas integrācijas pamatā, piemēram, demokrātiju, tiesiskumu un savstarpēju cieņu pret citu cilvēku viedokļiem. Uzskatu, ka Eiropas demokrātijas nākotnes pamatā ir cilvēku lielāka iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā. Lai to panāktu, ir jāpalielina sociālās zināšanas un jāveido izglītība tā, lai tiktu ņemtas vērā šobrīd risināmās problēmas. 

Lai veidotu apzinātu un atbildīgu Eiropas sabiedrību, manuprāt, ir svarīgi izveidot integrētu ekonomiku, kas balstītos uz dalībnieku stabilu sadarbību, atbildību par sabiedrības labklājību un vidi.