Draudzība, satikšanās un iesaistīšanās: tāda ir mēsesamkopā.eu kopiena Antonam

Antons, EYE 2021 dalībnieks. Nolēmu iesaistīties mēsesamkopā.eu, jo tā audzina jaunus pilsoņus, kuru izaugsmes ceļš veidojas, piedaloties iestāžu darbā nevis hierarhiskā veidā, bet gan kā kopienai. Tā ir kopiena, kurā pārstāvības ideja ir saistīta ar līdzdalību un pienākumu uzņemšanos. To nevajag jaukt ar tiešo demokrātiju.

Iesaistīšanās mēsesamkopā.eu darbā man devusi cilvēciskas vērtības: jaunas draudzības, tikšanās, sadarbības tīklus, iespēju piedalīties procesos, pašam darīt kaut ko savā un citu labā, turklāt nevis pašmērķīgi, bet gan saņemot konkrētas atsauksmes no iestādēm.

Kā EYE2021 dalībniekam, man bija iespēja strādāt darba grupā, kas pievērsās cilvēktiesību jautājumiem. Varēju paust savu viedokli Eiropas Parlamentā. Pateicoties Eiropas Parlamenta birojiem dalībvalstīs, varēju kopā ar citiem jauniešiem apmeklēt skolas un vadīt Eiropas pilsoniskās izglītības nodarbības jaunāko klašu skolēniem.

Brīvība nozīmē līdzdalību.

Brīvība nozīmē līdzdalību.