Kopiena mēsesamkopā.eu būs svarīga Eiropas Jaunatnes gadā

Alvaro, mēsesamkopā.eu brīvprātīgais un “Talento Europa” direktors. Par mēsesamkopā.eu es uzzināju sociālajos tīklos. Veids, kādā notiek saziņa par Eiropas jautājumiem, man šķiet ārkārtīgi pievilcīgs, tāpēc uzreiz pievienojos mēsesamkopā.eu kopienai. Pirmais pasākums, ko organizēju, bija videokonference ar daudzām pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Tas man deva iespēju iepazīstināt ar sevi un sadarbības platformu “Talento para el Futuro” (“Talants nākotnei”). Tobrīd mēs vēl tikai sākām darbu pie šīs platformas, taču Eiropas Parlaments mūs uzņēma ar atvērtām rokām un daudz palīdzēja.

Kopš tā laika nemitīgi sadarbojamies ar mēsesamkopā.eu, īstenojot dažādus pasākumus un projektus. Esam sadarbojušies ar mēsesamkopā.eu un Eiropas Komisiju, rīkojot kafijas pauzes Eiropas zīmē. Esam gan kā aktīvi dalībnieki, gan klausītāji piedalījušies dažādās diskusijās par ES nākotni. 2021. gadā bijām Eiropas Pilsoņu balvas žūrijas locekļi.

2022. gads, kas tikko sācies, ir Eiropas Jaunatnes gads. Tas sniegs lielisku iespēju uzrunāt pēc iespējas vairāk jauniešu un iesaistīt viņus Eiropai būtisku jautājumu risināšanā.

Kopienai mēsesamkopā.eu neapšaubāmi būs svarīga loma šajās norisēs, un mēs, platformas “Talento para el Futuro” dalībnieki, sniegsim tai visu nepieciešamo atbalstu.

Álvaro, together.eu volunteer and director of Talento Europa