Szkolenie dla Changemaker'ów, czyli Światozmieniaczy

Polskich uczestników z projektu DREE – Disability Rights in European Elections

Saturday 13 May 2023 09:00 16:30
Online
Europe

Polskim partnerem projektu jest Instytut Niezależnego Życia we współpracy z Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych. Szkolenie będzie podzielone na dwa tematy: „Udział osób niepełnosprawnych w życiu politycznym” i „ABC nowoczesnego aktywizmu”. Oprócz części teoretycznej, trenerzy zaplanowali czas na wspólne dyskusje i praktyczne działania aktywistyczne. Szkolenie odbędzie się hybrydowo – stacjonarnie w Warszawie oraz online w dniu 13 maja 2023 roku. Prawie wszyscy uczestnicy szkolenia to młode osoby z niepełnosprawnościami, interesujące się prawami osób z niepełnosprawnościami, wdrażaniem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce oraz dyskryminacją wyborczą grupy osób z niepełnosprawnościami. To osoby, które dzięki udziale w projekcie, zmienią swoje otoczenie – przez swoje działania będą angażować osoby z różnymi niepełnosprawnościami do aktywnego udziału w wyborach europejskich oraz szerzyć świadomość o politycznym zaangażowaniu osób z niepełnosprawnościami. Porządek obrad: 9.00 – 9.20 Powitanie i przedstawienie się + ewaluacja początkowa Facylitator – Anna Drabarz, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych 9.20 – 10.15 Prezentacja tematu 1: „Udział osób niepełnosprawnych w życiu politycznym” Trenerka – Angelika Greniuk, Instytut Niezależnego Życia 10.15 – 10.30 Przerwa - 10.30 – 11.30 Zagłębienie się w temat 1 Trenerka 11.30 – 11.45 Przerwa - 11.45 – 12.40 Prezentacja tematu 2: „ABC nowoczesnego aktywizmu” Trener – Adam Zawisny, Instytut Niezależnego Życia 12.40 – 13.40 Przerwa na obiad - 13.40 – 14.15 Zagłębienie się w temat 2 Trener 14.15 – 14.25 Przygotowanie się do wyjścia na „Aktywizm w praktyce” Trenerzy 14.25 – 16.30 Dotarcie i udział w „Aktywizmie w praktyce”. Zakończenie spotkania (ewaluacja końcowa będzie do zrobienia online, indywidualnie) Trenerzy

© Instytut Niezależnego Życia